Tamni način rada
  • Monday, 22 July 2024

MINISTROVANJE SANJE VLAISAVLJEVIĆ: Sedam miliona maraka podijeljeno subjektivno, bez jasnih kriterija

MINISTROVANJE SANJE VLAISAVLJEVIĆ: Sedam miliona maraka podijeljeno subjektivno, bez jasnih kriterija

red za reviziju institucija u FBiH objavio je nedavno Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva kulture i sporta kojim od maja 2023. godine rukovodi ministrica Sanja Vlaisavljević (HDZ BiH). Mišljenje s rezervom koje su dali revizori dovoljno govori o radu ministarstva, a najveće zamjerke imali su na netransparentnu raspodjelu budžetskih sredstava.

„Revizijom smo utvrdili da je realizacija sredstava tekućih transfera u iznosu od 7.072.601 KM (transferi za: sport od značaja za FBiH, kulturu od značaja za FBiH, institucije nauke i kulture od značaja za BiH, obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, mlade i transfer za podršku mobilnosti umjetnika/ca) izvršena najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija, zbog čega se izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova komisije za bodovanje pristiglih zahtjeva“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Tako su se iz Federalnog ministarstva kulture i sporta vodili uopćenim i nemjerljivim kriterijima poput, primjerice, značaja projekta za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima i saradanja s drugim sličnim udrugama i organizacijama na međunarodnom nivou, a što je opet razrađeno na više potkriterija, vlasništvo objekta, preporuka stručnjaka o značaju projekta...

Jedan od primjera koji je istaknut je program „Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH“, gdje je poseban kriterij bio broj sportskih klubova članova sportskog saveza: „U pojedinim aplikacijama utvrđeno je da su za ovaj kriterij bodovani sa 20 bodova (Rukometni savez FBiH i Rukometni savez Herceg-Bosne) iako je konstatovano da savezi ne broje preko 50 sportskih klubova, a što je navedeno u izjavama.“ 

Imali su revizori zamjerke i na dodjelu interventnih sredstava u iznosu od 370.000 KM, jer nisu mogli potvrditi ispunjenost utvrđenih kriterija (hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa/projekta), budući da su sredstva u najvećem broju slučajeva dodijeljena kao podrška manifestacijama koje se planiraju i održavaju svake godine (što dovodi u pitanje hitnost i nepredviđenost), te korisnicima koji nisu udovoljili prilikom dodjele iz redovnih sredstava transfera.

Sporna su i dodijeljena sredstva Sveučilištu u Mostaru:

„Također, ne možemo potvrditi dodjelu sredstava bez primjene kriterija Sveučilištu u Mostaru za podršku programskim aktivnostima u iznosu od 50.000 KM. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu s članom 39. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.“

Na sve ovo treba dodati da su revizori problematizirali i raspodjelu prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, u iznosu od 1.456.918 KM:

„Izvršena je najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija i za koje nije definisana dokumentacija, odnosno dokaz o njihovom ispunjavanju, nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu s članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.“

 

ZA BAZEN U MOSTARU SAMO 32,5% PLANIRANIH SREDSTAVA

 

Prema navodima revizora, kapitalni transferi planirani su u iznosu od 26.300.000 KM, a realizirani u iznosu od 15.950.000 KM, što je tek 60,64% od plana. Tu se ističe projekat Izgradnje bazena u Mostaru, za koji je budžetom FBiH za 2023. godinu odobreno 8.000.000 KM, a realizirano samo 2.600.000 KM.

U izvještaju je istaknuto kako uopće nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje je Federalno ministarstvo kulture i sporta planiralo potrebna sredstva, niti su detaljno obrazloženi opis i ciljevi ovih programa. Također, nije utvrđena spremnost projekata za realizaciju i izvršena procjena radova i usluga koji će se realno izvršiti u posmatranom periodu, a to je i osnovni razlog što realizacija ne prati utvrđeni plan utroška sredstava.

Na kraju recimo i da su revizori imali zamjerke i kada je riječ o provođenju javnih nabavki:

„Konstatujemo da provođenje javnih nabavki nije vršeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu prethodne provjere tržišta u svrhu pripreme nabavki i informisanja privrednih subjekata o zahtjevima u vezi s nabavkama, sačinjavanja tenderske dokumentacije, te osiguravanja pravične i aktivne konkurencije, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.“

globlok.ba/zurnal.info