Tamni način rada
  • Thursday, 13 June 2024

Državne institucije za dvije godine potrošile 7 miliona KM na aviokarte

Državne institucije za dvije godine potrošile 7 miliona KM na aviokarte
Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu "Nabavka aviokarata u institucijama BiH".
 

Kako je navedeno u analizi Institucije Bosne i Hercegovine godišnje izdvajaju milione KM za usluge avioprijevoza. Samo za posljednje dvije godine, troškovi avioprijevoza su iznosili blizu 7 miliona KM i imali su tendenciju rasta. Isti su u 2023. godini bili za oko 20% veći u odnosu na 2022. godinu.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li postojeće aktivnosti nabavke aviokarata u institucijama BiH osiguravaju efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava.

"Revizija je provedena na uzorku od šest institucija BiH. Revizija pokazuje da institucije iz uzorka ne osiguravaju blagovremene nabavke aviokarata i ne koriste pogodnosti tržišne konkurencije kako bi osigurale najbolju vrijednost za novac", navedeno je u saopćenju.

Institucije iz uzorka većinom zaključuju okvirni sporazum s jednim dobavljačem na osnovu kriterija "najniža cijena - cijena usluge agencije (provizija)". Međutim, utvrđeno je da se na ovakav način uvijek ne osigurava najbolja vrijednost za novac.

"Sama činjenica da institucije u konačnici nabavljaju aviokarte, a ne uslugu agencije (proviziju) koja često čini zanemarivi dio cijene aviokarte, dovodi u pitanje dodjelu ugovora na osnovu ovog kriterija", dodaje se u saopćenju.

 

Navedeno za posljedicu ima slabiji interes ponuđača da učestvuju u postupcima nabavke aviokarata i nabavku aviokarata po višim cijenama u odnosu na cijene koje bi se postigle u okruženju u kojem djeluje tržišna konkurencija, što u konačnici dovodi u pitanje svrsishodnost provođenja javne nabavke.

"Tržište aviokarata je veoma dinamično i zahtjeva brzo djelovanje, a postojeća zakonska rješenja ne prepoznaju nabavke u dinamičnom okruženju. Navedeno institucijama BiH stvara problem koji uzrokuje nemogućnost ispunjenja osnovnih principa javnih nabavki prema modelu koji je trenutno u primjeni prilikom nabavki aviokarata", ističe se u saopćenju.

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg korištenja budžetskih sredstava za nabavku aviokarata, Ured za reviziju je uputio preporuke Vijeću ministara BiH radi unapređenja sistemskog rješenja, i institucijama koje su bile predmetom revizije radi unapređenja upravljanja procesom nabavke aviokarata.

 

globlok.ba/klix.ba